LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Området Leader Hälsingebygden

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Aeppelblomms-bi-cmyk.jpg

Utveckling Hälsingebygden

Den ideella föreningen Utveckling Hälsingebygden bildades den 14 juli 2015.

Föreningens styrelse, kallas i Leader för "LAG", vilket är en förkortning av eng."Local Action Group". Styrelsen består av 24 personer, till lika delar representerade ur ideell, privat och offentlig sektor samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot från Havs- och Fiskerifonden.

​Vårt geografiska Leaderområde

​Hälsingebygden omfattar Hälsingland och östra Härjedalen (Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö). Lingbo i Ockelbo kommun ingår ej. Nytt för den här perioden är att även städerna ingår. Totalt bor ca 130.000 människor i området.​

LH-karta-gul.gif

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs - info@leaderhalsingebygden.se