LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Området Leader Hälsingebygden

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Aeppelblomms-bi-cmyk.jpg

Leader Hälsingebygden

Den ideella föreningen Leader Hälsingebygden bildades den 6 nov 2007. Föreningens ansökan att få bilda Leaderområdet godkändes av Länsstyrelsen i Gävleborg och Jordbruksverket tidigt våren 2008. Efter rekrytering av personal startade verk-samheten med ett första ansökningstillfälle i juni 2008.

Föreningens styrelse, kallas i Leader för "LAG", vilket är en förkortning av eng."Local Action Group". Styrelsen består av 15 personer, till lika delar representerade ur ideell, privat och offentlig sektor – det s.k. trepartnerskapet, där alla samverkar med strategin som grund för en utveckling av Hälsingebygden.

​Vårt geografiska Leaderområde

Leader Hälsingebygden omfattar Hälsingland och östra Härjedalen (Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö och Älvros). Lingbo  i Ockelbo kommun liksom stadskärnorna i Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn ingår ej. Totalt bor ca 93.000 människor i området.​

LH-karta-gul.gif

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se