LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Kontakt

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Leader Hälsingebygden

Heden 124, 821 31 Bollnäs

Telefon +46 (0)278 62 61 72

info@leaderhalsingebygden.se

Verksamhetsledare:

Tommy Swahn

Tfn arb/work +46 (0)278 62 61 70

Mobil/cell ph + 46 (0)70 180 38 86

tommy.swahn@leaderhalsingebygden.se

Administratör:

Karin Borlid Wiik

Tfn arb/work +46 (0)278 62 61 72

Mobil/cell ph  +46 (0)73 461 47 68

karin.b-wiik@leaderhalsingebygden.se


Ordförande:
Katarina Hedberg

katarina.hedberg@soderhamn.se  

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se