LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Ansökan om projektmedel

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

För att läsa en PDF behövs

Acrobat Reader. Ladda ner

gratis här - ​klicka på bilden!Hämta Adobe Reader

Söka leaderstöd

Jordbruksverket beslutade den 25 februari att godkänna vår strategi för Utveckling Hälsingebygden. Det betyder att verksamheten kan påbörjas inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin.

Jordbruksverkets IT-system för lokalt ledd utveckling har öppnat och det är därför möjligt att påbörja sin ansökan. Ansökningarna är digitala och görs på Jordbruksverkets hemsida.

De allra första besluten kring nya ansökningar kan ev tas på LAG-mötet i juni 2016.

Att göra en projektansökan

Använd gärna Jordbruksverkets Guide till e-tjänsten. Skriv Guide till e-tjänsten i sökrutan på Jordbruksverkets hemsida. På sidorna 1-12 i guiden finns information om e-tjänsten, fullmakter m m. På sidorna 30-37 finns information som rör ansökan till lokalt ledd utveckling.

Nedan beskrivs hur man går till väga för att göra en ansökan, steg 1, kortfattat.

Jordbruksverket/Mina sidor

Ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida under mina sidor.

E-legitimation

För att logga in på mina sidor krävs att du har e-legitimation. Mer information om e-legitimation finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida. E-legitimationen är personlig.

Fullmakt

För att göra en projektansökan till lokalt ledd utveckling för en förening, organisation eller företags räkning krävs att du har en fullmakt. Blankett för ansökan om fullmakt finns på Jordbruksverkets hemsida.

Blanketten skrivs ut, fylls i och undertecknas av behörig firmatecknare. Den ska sedan skickas tillsammans med ett intyg på vem som är firmatecknare till:

Jordbruksverket

CDB-enheten

826 84 SÖDERHAMN

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida/fullmakter. Varje fullmakt är personlig. Flera fullmakter kan dock delas ut av behörig fimatecknare.

OBS!! Viktigt att det tas en kopia på den ansökan om fullmakt som skickas in samt på kvittens som kommer från Jordbruksverket. Dessa kopior ska skickas till leaderkansliet och är nödvändiga för att ansökan ska kunna handläggas.

Påbörja ansökan

När fullmakten är godkänd kan ansökan påbörjas genom att logga in på mina sidor (med e-legitimation) på Jordbruksverkets hemsida/Mina sidor och följa anvisningarna för ansökan till lokalt ledd utveckling.

Ansökan görs i två steg

I steg 1 efterfrågas bl a kontaktuppgifter, beskrivning av projektets verksamhet och summan av de projektmedel man vill söka. Har man en fullständig projektbeskrivning rekommenderar vi att bifoga denna redan i steg 1, då det underlättar kansliets handläggning av ansökan.

När ansökan, steg 1, skickats in får leaderkansliet tillgång till den och kan läsa den. Det görs då en bedömning inom vilket insatsområde och inom vilken fond som ansökan ska göras till. Projektgruppen/personen som lämnat in ansökan kontaktas av kansliet och får information för att kunna gå vidare med ansökan steg 2.

 

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se