LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Ansökan om projektmedel

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

För att läsa en PDF behövs

Acrobat Reader. Ladda ner

gratis här - ​klicka på bilden!Hämta Adobe Reader

aelgpass.jpg

Ny information kommer när vi får blanketter m m

Ansökan om projektmedel

från Leader Hälsingebygden ska alltid, oavsett stödform och stödets omfattning, göras med hjälp av en dator i tre olika filer; Två obligatoriska blanketter finns nedan att ladda hem. Du behöver en dator med programmen Word, Excel samt Acrobat Reader (PDFläsare) installerade. Dubbelklicka bara på textlänkarna nedan!

Du måste alltså använda dessa två blanketter när du söker projektstöd från Leader Hälsingebygden.

1 Ansökan om leaderprojektmedel (Wordmall - obligatorisk!)

2 LeaderprojektetsEkonomi (Excelmall- obligatorisk!) Fyll bara i kostnadsspecifikationen på arbetsblad 1, resten är självräknande.

3 Projektplan/beskrivning Ska göras i Word. Se rubrikmall i Word baserad på Jordbruks-verkets anvisning för textinnehållet i Leaderansökan. Den ska följas med undantag för avsnittet om ekonomi, där vår egen självräknande blankett ersätter och förenklar ditt arbete .

Tips! Börja med att spara ner blanketterna i originalformat på din dator med nya, unika, namn. 

OBS! Projekt/filnamnen bör helst inte vara längre än ca 20 tecken. Fyll därefter i blanketterna och spara igen innan du skickar till oss.  Bifoga de nya filerna i originalformaten Word och Excel (ej pdf) i epost till;  info@leaderhalsingebygden.se

Samtliga filer ska bifogas i email - även den ifyllda ansökningsblanketten. Ansökningsformuläret ska i original skrivas under av behörig firmatecknare och skickas till oss med vanlig post. OBS! Bifoga protokollsutdrag eller motsvarande med intyg om firmateckningsrätt!

Kontakta alltid vårt kansli och kolla att du gjort rätt innan Du skickar handlingarna.

För att din ansökan ska kunna registreras korrekt enligt Jordbruksverkets regler måste ovanstående anvisningar följas. 

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se