LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Tidplan - ansökan och beslut

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

TIDPLAN

Ansöknings- och beslutsdatum

Sista ansökningsdatum         Beredning-AU            Beslut - LAG

2013

Månd  21 jan     ⇒                     Torsd 21 feb  ⇒         Torsd 14 mars

Månd  15 april   ⇒                     Månd  6 maj  ⇒         Onsd 22 maj

Arbetsutskottet möts vid minst ett tillfälle före LAG´s beslutsmöten för beredning av projekt till LAG samt beslut av förstudier och småstöd.

Föreningen Leader Hälsingebygdens nästa årsmöte planeras att genomföras onsdag den 17 april 2013, plats ännu ej bestämd.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se