LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Strategi och Mål

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

För att läsa en PDF behövs

Acrobat Reader. Ladda ner

gratis här - ​klicka på bilden!Hämta Adobe Reader

"Människor skapar utveckling, tillsammans utvecklar vi Hälsingebygden"

Utveckling Hälsingebygden kraftsamlar genom samverkan och stärker människor i hälsingebygden.

Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas och utbyta erfarenheter och hjälper varandra i utvecklingsarbetet. Det stimulerar människor att växa genom engagemang och aktivt deltagande kring sysselsättning, utbildning, lokal utveckling, folkhälsa samt nationellt/internationellt samarbete och kultur/kulturarv.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se