LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Avslut Leader Hälsingebygden

Den 17 maj hade vi sista stämman för Leader Hälsingebygden och där togs ett enhälligt beslut på att lägga ner föreningen.

All verksamhet sker numera i Utveckling Hälsingebygden.

Är du intresserad av vår Strategi, Mål- och urvalskriterier samt Definitioner egna indikatorer maila oss på info@leaderhalsingebygden.se så skickar vi den.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs - info@leaderhalsingebygden.se