LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

EXTRA ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 26 november, kl 18.00 - 20.00

Aulan, Bollnäs Folkhögskola

På dagordningen:

Fastställande av lokal utvecklingsstrategi 2014-2020

Antagande av stadgar för föreningen

Val av valberedning

Anmälan senast fredagen den 21 november. Vi bjuder på fika.

Tfn 0278-62 61 72 eller info@leaderhalsingebygden.se

Ny verksamhetsledare

Fr o m den 15 maj 2014 är Tommy Swahn, Ljusdal, anställd som verksamhetsledare till årets slut. Tommy var tidigare en av våra två verksamhetsrevisorer. För telefonnr och mail, se under fliken Kontakt

Vi börjar närma oss slutet på programperioden 2007-2013 och alla projektmedel för Leader i Sverige är nu förbrukade. Projektmedel kan därmed inte längre sökas för utveckling av Hälsinglands landsbygd under denna period.

Vi ser framåt!

Några medlemmar i vårt LAG under ledning av vår vice ordförande Hans Lindstedt utgör en framtidsgrupp för Leader Hälsingebygden. Gruppens uppgift är att se över nuläget, utvärdera och göra en översyn av vår strategi

inför arbetet med en ny Leaderperiod 2014 - 2020.

Gruppen består av Hans Lindstedt - Färila, Lena Husén - Hudiksvall, Åsemi Byström - Forsa, Leif Nilsson - Ytterhogdal, Katarina Hedberg - Söderhamn, Hans Jonsson - Edsbyn, Ulf Sundblad - Bergsjö samt Agneta Wiklund-Hedberg - Segersta samt administratör Karin Borlid-Wiik deltar i det praktiska arbetet.

Parallellt pågår ett arbete med att skriva ett nytt handlingsprogram för perioden 2014 - 2020.

Ännu ett steg är taget för ett hållbart Landsbygds- program. Regeringen har tagit beslut om utformningen av programmet för å 2014 - 2020. Regeringens beslut omfattar 36 miljarder kronor.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se