LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

SEMESTERSTÄNGT....

V27 t o m V30 är kansliet stängt.

Viktiga datum för att söka projekt:

Stoppdatum för ansökningar:

15 augusti

24 oktober

LAG-möten:

27 september

11 oktober

22 november

8 december

Är du intresserad av vår Strategi, Mål- och urvalskriterier samt Definitioner egna indikatorer maila oss på info@leaderhalsingebygden.se så skickar vi den.

Beslutade beloppsgränser:

Projekt med en projekttid kortare än 3 år: 400.000kr per projekt

Projekt med en projekttid på 3 år eller längre: 750.000 kr per projekt.

Projektstöd till företag: Max 200.000 kr per projekt.

Kontakta Leaderkontoret för mer information.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs - info@leaderhalsingebygden.se