LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

OBS! Vill du komma i kontakt med oss ring på våra mobiler (fasta telefonin fungerar inte)

Tommy: 070-180 38 86

Karin :   073-461 47 68

EXTRA stämma Leader Hälsingebygden

Den 24 november hålls en extra stämma med anledning av att Leader Hälsingebygden ideell förening kommer att avslutas under 2016.

Anmälan senast den 17 november till karin.b-wiik@leaderhalsingebygden eller 073-4614768.

Beslutet att Leader Hälsingebygden ska upphöra har tagits i LAG efter rekommendationer från Jordbruksverket att alla leaderområden inför den nya perioden registrerar nya föreningar.

För att kunna avsluta Leader Hälsingebygden krävs två stämmor varav den ena ska vara ordinarie. Den ordinarie stämman hålls i början av 2016, när bokslutet är klart.

En ny förening, Utveckling Hälsingebygden, har registrerats. Under en övergångsperiod kommer vi att lägga ut information som rör den nya perioden och Utveckling Hälsingebygden på Leader Hälsingebygdens hemsida. Vårt kontor finns kvar på Heden 124 i Bollnäs och vi har samma mail, telefonnummer och postadress c/o Leader Hälsingebygden.

SÖKA PROJEKT - NÄR?

Vi vet att det är många som funderar på när det går att söka projektmedel. Eftersom vi är beroende av Jordbruksverkets IT-system, som i dagsläget inte är klart, kan vi ännu inte ta emot ansökningar. Förhoppningsvis kan vi börja ta emot ansökningar januari/februari 2016 med projektbeslut i mars.

Mer information kommer när vi vet tiden för ansökningsstart och när beslut kan fattas.

Vilka stöd går att söka?

 

Projektstöd kan ges för insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

Projektstöd till företag om du ska göra en investering och utveckla ditt företag för att öka konkurrenskraften eller för att förbättra miljön.

Paraplyprojekt (småstöd)

Samarbetsprojektens syfte är att skapa utveckling i området genom att utbyta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar. Ett samarbetsprojekt innehåller samarbete mellan ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap, inom Sverige eller med andra EU-länder. Kan även gälla liknande partnerskap utanför EU, exempelvis i Norge.

Vem kan söka stöd?

LAG samt organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se