LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

OBS! Vi har numera ingen fast telefoni utan bara mobiler:

Tommy Swahn: 070-180 38 86

Karin Borlid Wiik :   073-461 47 68

KOMPLETTERINGAR TILL JORDBRUKSVERKET

Vi har nu skickat in de kompletteringar Jordbruksverket har begärt.

När vi erhållit vårt startdatum kommer vi att påbörja rekryteringen av ny personal, verksamhetsledare och administratör/ekonom.

SÖKA PROJEKT - NÄR?

Vi vet att det är många som funderar på när det går att söka projektmedel. Eftersom vi är beroende av Jordbruksverkets IT-system, som i dagsläget inte är klart, kan vi ännu inte ta emot ansökningar. Förhoppningsvis kan vi börja ta emot ansökningar januari/februari 2016 med projektbeslut i mars.

Mer information kommer när vi vet tiden för ansökningsstart och när beslut kan fattas.

Vilka stöd går att söka?

 

Projektstöd kan ges för insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

Projektstöd till företag om du ska göra en investering och utveckla ditt företag för att öka konkurrenskraften eller för att förbättra miljön.

Paraplyprojekt (småstöd)

Samarbetsprojektens syfte är att skapa utveckling i området genom att utbyta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar. Ett samarbetsprojekt innehåller samarbete mellan ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap, inom Sverige eller med andra EU-länder. Kan även gälla liknande partnerskap utanför EU, exempelvis i Norge.

Vem kan söka stöd?

LAG samt organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs - info@leaderhalsingebygden.se