LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Nyheter från Jordbruksverket!

Leader Hälsingebygden är 1 av 48 områden som nu blivit godkända av Jordsbruksverket för fortsatt arbete med Leader.

På Jordbruksverkets hemsida under Landsbygdsutveckling, Lokalt Ledd utveckling finns nyhetsbrev nr 5 för mer information.

Är du intresserad av att ta del av vår strategi hör av dig till oss på tel 073-461 47 68 så skickar vi den.

Preliminär nationell tidsplan enligt Jordbruksverket

2014   
December  Expertgruppen går igenom strategierna. 
2015   
7–9 januari  Jordbruksverket skickar ut brev med begäran om komplettering från partnerskapen.
30 januari  Sista dag för partnerskapen att skicka in eventuella kompletteringar.
Januari–april  Urvalskommittén gör en slutlig bedömning bland annat utifrån expertgruppens föredragning och beslutsunderlag och väljer ut de strategier som ska prioriteras. 
April  Jordbruksverket meddelar partnerskapen vilka strategier som prioriterats.
April–december  De partnerskap som har prioriterade strategier kommer att behöva komplettera sina strategier och bilda ideell förening, tillsätta verksamhetsledare och LAG. Förberedande stöd steg två kan sökas av de partnerskap som har prioriterade strategier.
Efter sommaren  Beslut om förberedande stöd. Därefter kan de partnerskap som får stöd beviljat lämna in ansökan om utbetalning av stödet. Detta förutsatt att EU-kommissionen har fattat beslut om programmet. 
Augusti-december  Formellt startbesked till LAG. 

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se