LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Kommunvisa

MOBILISERINGSMÖTE NYA LEADER

2014 - 2020

Nytt program - Nya möjligheter

Information om Leader - Ekonomi - Ansökningsmöjligheter

13 oktober Ovanåkers kommun, Johannesgården, Alfta

14 oktober Nordanstigs kommun, Bergsjögården, Bergsjö

15 oktober Söderhamns kommun, Faxepark, rum Europa, Söderhamn

16 oktober Bollnäs kommun, Kulturhuset, Peter Stormaresalen, Bollnäs

TID FÖR SAMTLIGA MÖTEN KL 18.00 - 20.00

Vi bjuder på fika!

Frågor besvaras av Tommy Swahn, verksamhetsledare, 070-180 38 86

Ny verksamhetsledare

Fr o m den 15 maj 2014 är Tommy Swahn, Ljusdal, anställd som verksamhetsledare till årets slut. Tommy var tidigare en av våra två verksamhetsrevisorer. För telefonnr och mail, se under fliken Kontakt

Vi börjar närma oss slutet på programperioden 2007-2013 och alla projektmedel för Leader i Sverige är nu förbrukade. Projektmedel kan därmed inte längre sökas för utveckling av Hälsinglands landsbygd under denna period.

Vi ser framåt!

Några medlemmar i vårt LAG under ledning av vår vice ordförande Hans Lindstedt utgör en framtidsgrupp för Leader Hälsingebygden. Gruppens uppgift är att se över nuläget, utvärdera och göra en översyn av vår strategi

inför arbetet med en ny Leaderperiod 2014 - 2020.

Gruppen består av Hans Lindstedt - Färila, Lena Husén - Hudiksvall, Åsemi Byström - Forsa, Leif Nilsson - Ytterhogdal, Katarina Hedberg - Söderhamn, Hans Jonsson - Edsbyn, Ulf Sundblad - Bergsjö samt Agneta Wiklund-Hedberg - Segersta samt administratör Karin Borlid-Wiik deltar i det praktiska arbetet.

Parallellt pågår ett arbete med att skriva ett nytt handlingsprogram för perioden 2014 - 2020.

Ännu ett steg är taget för ett hållbart Landsbygds- program. Regeringen har tagit beslut om utformningen av programmet för å 2014 - 2020. Regeringens beslut omfattar 36 miljarder kronor.

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se