LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Vill Du delta i Hälsingebygdens utveckling?

Välkommen att läsa mer om Leader Hälsingebygdens arbete och hur Din förening och samarbetspartners kan bli delaktiga i processen och tillsammans få stöd i utvecklingsarbetet. Vi hoppas att informationen ska ge inspiration att aktivt delta i utvecklingen av vår bygd.

Vi börjar närma oss slutet på programperioden 2007-2013 och alla projektmedel för Leader i Sverige är nu förbrukade. Projektmedel kan därmed inte längre sökas för utveckling av Hälsinglands landsbygd under denna period.

Fortfarande finns några av våra småstöd - Bygdestöd, Ungdomsstöd, Idéstöd och Omställningsstöd på max 25000 kr. Ni är välkommen att kontakta oss för vidare diskussion och information om ansökan av småstöd.

Vi börjar nu arbetet inför 2014 - 2020. Vår ambition är att kunna erbjuda nya utvecklingsstöd under 2014.

Vi ser framåt!

Några medlemmar i vårt LAG under ledning av vår vice ordförande Hans Lindstedt utgör en framtidsgrupp för Leader Hälsingebygden. Gruppens uppgift är att se över nuläget, utvärdera och göra en översyn av vår strategi

inför arbetet med en ny Leaderperiod 2014 - 2020.

Gruppen består av Hans Lindstedt - Färila, Lena Husén - Hudiksvall, Åsemi Byström - Forsa, Leif Nilsson - Ytterhogdal, Katarina Hedberg - Söderhamn, Hans Jonsson - Edsbyn, Ulf Sundblad - Bergsjö samt Agneta Wiklund-Hedberg - Segersta.

Verksamhetsledare Lars Norin samt administratör Karin Borlid-Wiik deltar i det praktiska arbetet.

Årsstämman 2013

Vi hade årsstämma onsdagen den17 april kl 18.30 på Alfta Gästgiveri. Läs årshandlingarna här!

Årsberättelse för 2012 pdficon_small.gif

Valberedningens förslag 2013 pdficon_small.gif

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se