LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Välkommen!

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

Förberedelser för fortsatt leaderarbete!

Nu pågår förberedelserna och arbetet med att så snart som möjligt kunna påbörja leaderarbetet igen.

Jordbruksverket har satt den 17 september 2015 som tidigaste startdatum för samtliga leaderområden. Förhoppningen är att verksamheten i vårt område kan påbörjas under oktober månad.

Innan vi kan skicka vår ansökan till Jordbruksverket om att få starta leaderområdet måste följande kompletteringar vara klara:

Den nya organisationen, Utveckling Hälsingebygden,

ska vara bildad. Ordinarie föreningsstämma för Utveckling Hälsingebygden kommer att hållas i oktober.

Strategin ska vara kompletterad med bl a urvalskriterier och indikatorer. Urvalskriterierna ska även poängsättas för att underlätta LAG,s bedömning av projektansökningar.

Dessutom måste intyg om offentlig medfinansiering för kommande år vara klara för att skickas med ansökan.

Mer info finns i Jordbruksverkets nyhetsbrev nr 10 på länken http://www.jordbruksverket.se/5.4d857f2814e3cf3eeda1e4b5.html

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se